? نکته مهم در ارتباط با بخش نظر سنجی - کلوب سیاوش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کلوب سیاوش

نکته مهم در ارتباط با بخش نظر سنجی

قابل توجه می باشد در بخش نظر سنجی بهترین خواننده مرد و زن ترک در دو بخش انجام خواهد شد

بخش اول مربوط به گروه خوانندگان قدیمی و بخش دوم مربوط به خوانندگان روز می باشد