? ساخت تصویر مونالیزا با لیوان های قهوه - کلوب سیاوش
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

کلوب سیاوش

ساخت تصویر مونالیزا با لیوان های قهوه

این تصویر به وسیله بیش از 3600 فنجان قهوه ساخته شده.
برای ایجاد رنگ های مختلف، از مقادیر مختلف شیر در قهوه ها استفاده شده