? ساخت تصویر مونالیزا با لیوان های قهوه - کلوب سیاوش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کلوب سیاوش

ساخت تصویر مونالیزا با لیوان های قهوه

این تصویر به وسیله بیش از 3600 فنجان قهوه ساخته شده.
برای ایجاد رنگ های مختلف، از مقادیر مختلف شیر در قهوه ها استفاده شده